Het Netwerk van Informatie Centra, afgekort NIC, is een Nederlandse vereniging van Informatie Managers, met name werkzaam binnen wetenschappelijke, technologische en/of medische organisaties.

Het NIC werd in 1973 als stichting opgericht onder de naam Nederlandse Informatiemanagers Combinatie met als doel het sluiten van contracten met leveranciers van toegang tot online databanken (zoals de PTT), voor het doen van het toen nieuwe ‘online literatuuronderzoek’. Hiervoor werden contracten met o.a. ESA gesloten, waarbij Akzo, DSM, KNCV, Philips, Shell en Unilever bereid waren een bepaalde afname van Chemical Abstracts te garanderen.

Hoewel voor het afzoeken van online databanken inmiddels geen speciaal samenwerkingsverband meer nodig is, heeft het NIC zich ontwikkeld tot een waardevol platform waar de Informatie Managers van grote bedrijven en universiteiten elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten. Derhalve is het NIC in 2009 omgedoopt tot een vereniging met de huidige naam, die de lading beter dekt.

Tweemaal per jaar vindt er een bijeenkomst plaats op locatie bij een van de deelnemers en waarvoor veelal een gastspreker wordt uitgenodigd.
Meetings hebben een vertrouwelijke setting waarin ervaringen, inzichten en benchmarks worden gedeeld.

Bijeenkomsten duren doorgaans een volledige werkdag, voorafgegaan door een borrel en diner. Ieder lid kan voor de meeting input aanleveren of om input vragen om zodoende te kunnen garanderen dat de bijeenkomsten interactief en relevant zijn.